Níže uvedené ceny jsou pouze orientační, každá zakázka je jedinečná a cena se bude vždy řídit složitostí účetních případů, počtem a druhem prvotních dokladů, rozsahem požadovaných služeb. Konečnou cenu tak mohu nabídnout až po podrobném seznámení se s rozsahem a obsahem zakázky.

Konečné ceny jsou ve většině případů stanoveny jako paušální měsíční/čtvrtletní částky, v případě poradenství a zastupování je cena stanovena hodinovou sazbou.

V cenách jsou vždy zahrnuty veškeré náklady kromě náhrady správních a jiných poplatků, cestovného při jízdě mimo Prahu, znaleckých posudků, překladů a tlumočení a případně dalších náhrad mimořádných výloh potřebných při provádění zakázky. V paušálních cenách je též zahrnuto základní daňové a účetní poradenství.

Služba
Daňová evidence – neplátce DPH od 500,00/měsíc
Daňová evidence – plátce DPH od 1.000,00/měsíc
Položka deníku nad rámec paušálu 18,00
Podvojné účetnictví – neplátce DPH od 1.000,00/měsíc
Podvojné účetnictví – plátce DPH od 2.500,00/měsíc
Účetní řádek na rámec paušálu 22,00
Mzdy od 180,00/zaměstnanec/měsíc
Přiznání DPFO – samostatně (zaměstnanci, výdaje paušálem) od 1.000,00
Přiznání DPFO – samostatně (daňová evidence) od 1.500,00
Přiznání DPPO – samostatně od 3.000,00
Zastupování 550,00/hodina
Poradenství 550,00/hodina

Doklady ke zpracování mohu přivézt a zpět osobně vrátit klientovi dle dohodnutých podmínek; je rovněž možné zasílat naskenované doklady mailem.

Paušální ceny fakturuji po skončení příslušného kalendářního měsíce/čtvrtletí, ostatní při odevzdání provedené služby. Splatnost faktur je 7 dní.

Nejsem plátce DPH.

Zaujala Vás nabídka mých služeb? Potřebujete se na něco zeptat?
Pokud ano, budu velmi ráda, když mne nezávazně kontaktujete:

e-mailová adresa:
marie@ucetnictvi-pospisilova.cz
mobilní telefon:
+420 605 207 242